Wijkagent Robbie Steenbeek

Sinds 24 februari 2020 is Robbie Steenbeek de nieuwe wijkagent van onze wijk Veller.

Instragramhttps://www.instagram.com/wijkagent_robbie_s_barneveld

Wat doet een wijkagent voor de buurt?

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij of zij signaleert sociale problemen, kleine criminaliteit, milieu en verkeer en speelt hierin een adviserende rol. De wijkagent signaleert, adviseert en regisseert en kan daarbij worden ondersteund door een wijkteam. Indien nodig krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.

De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent.

Hoe kom ik in contact met mijn wijkagent?

Via 0900-8844 kunt een afspraak maken met de wijkagent of vul het contactformulier in via deze link : https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten