Een WhatsApp Groep kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar hiervoor zijn wel een aantal tips en spelregels nodig om het voor iedereen werkbaar te maken :

1. Minimumleeftijd

Een WhatsApp Groep is een serieuze zaak. Om deel te nemen aan de groepen op Veller wordt de minimum leeftijd van 18 jaar gehanteerd.

2. Omtrek

Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de straat van desbetreffende groep op Veller. In een WhatsApp Groep kunnen maximaal 256 personen deelnemen.

Coordinatoren van WhatsApp Groepen kunnen ook deelnemen in andere omliggende groepen zodat belangrijke informatie tussen de groepen uitgewisseld kan worden.

3. Wijkagent

In de WhatsApp Groep kan de wijkagent eventueel ook deelnemen en meelezen als er situaties zich voordoen. Niet in alle groepen is de wijkagent aanwezig. 
Let op : de groep is een burgerinitiatief en geen officieel kanaal om verdachte situaties te melden aan de politie.

4. Verdachte situaties/heterdaad

Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer er een melding bij 112 of 0900-8844 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie.

Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de WhatsApp Groep, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan.

DeWhatsApp Groep heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.

Voor direct verdachte zaken kan 112 gebeld worden. Overige meldingen kunnen gedaan worden via het nummer 0900-8844.

5. Delen van foto’s

Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een WhatsApp Groep is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren.

Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.                                                                                                                                 

6. Geen overbodige berichten

Een WhatsApp Groep is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt.

De WhatsApp Groep wordt dus alleen als alarmsysteem gebruikt. De coordinatoren zien er strikt op toe dat de BuurtWhatsApp ook goed en niet onnodig gebruikt wordt.

TIP : Denk bij elk bericht dat je plaatst in de groep of het echt van toegevoegde waarde is voor alle bewoners in de groep en voor de verdachte situatie!

7. Gebruik WhatsApp Groep volgens de SAAR afkorting

SAAR is in Ede bedacht door politie en burger en betekent het volgende:

S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

Bekijk hier meer informatie over SAAR!